به گزارش جهان به نقل از تسنیم، خاستگاه دولت سازندگی و کارگزاران را می‌توان اصفهان و کرمان دانست چرا که رییس‌جمهور متعلق به استان کرمان، بیشترین میزان مدیران را در همین استان و استان همجوار یعنی اصفهان داشته است‌. حضور کارگزاران در دولت‌های مختلف باعث شد اصفهانی‌ها همچنان در صدر جدول وزرای هیات دولت در دوره‌های مختلف باقی بمانند و با انتخاب حجت‌الاسلام روحانی به عنوان رییس‌جمهور نیز بسیاری از این مدیران که حدود ۱۶ سال از مقام‌های اجرایی دور بودند‌، دوباره پا به پاستور گذاشتند و اکثریت را از آن خود کردند.


کابینه اول و دوم هاشمی رفسنجانی
ردیفوزارتخانهوزیراستان محل تولد
1فرهنگ و ارشادسیدمحمد خاتمییزد
مصطفی میرسلمیتهران
2نیروبیژن نامدار زنگنهکرمانشاه
بیژن نامدار زنگنهکرمانشاه
3دفاعاکبر ترکانتهران
محمد فروزنده؟
4علوم، تحقیقاتمصطفی معیناصفهان
محمدرضا گلپایگانیاصفهان
5نفتغلامرضا آقازادهآذربایجان غربی
غلامرضا آقازادهآذربایجان غربی
6پست، تلگراف و تلفنسیدمحمد غرضیاصفهان
سیدمحمد غرضیاصفهان
7کشورعبدالله نوریاصفهان
علی‌محمد بشارتیکرمان
8کارحسین کمالیلرستان
حسین کمالیلرستان
9راهمحمد سعیدی‌کیااصفهان
اکبر ترکانتهران
10جهاد سازندگیغلامرضا فروزشخوزستان
غلامرضا فروزشخوزستان
11صنایع سنگینمحمدهادی نژادحسینیانتهران
محمدهادی نژادحسینیانتهران
12صنایعمحمدرضا نعمت‌زادهآذربایجان شرقی
محمدرضا نعمت‌زادهآذربایجان شرقی
13امور خارجهعلی‌اکبر ولایتیتهران
علی‌اکبر ولایتیتهران
14دادگستریاسماعیل شوشتریخراسان رضوی
اسماعیل شوشتریخراسان رضوی
15اقتصادمحسن نوربخشاصفهان
مرتضی محمدخانتهران
16کشاورزیعیسی کلانتریآذربایجان شرقی
عیسی کلانتریآذربایجان شرقی
17بهداشتایرج فاضلاصفهان
علیرضا مرندیآذربایجان شرقی
18آموزش و پرورشمحمدعلی نجفیتهران
محمدعلی نجفیتهران
19اطلاعاتعلی فلاحیاناصفهان
علی فلاحیاناصفهان
20معادنحسین محلوجیلرستان
حسین محلوجیلرستان
21بازرگانیوهاجی؟
یحیی آل‌اسحاققم
22مسکنسراج‌الدین کازرونیاصفهان
آخوندینجف (عراق)

دولت خاتمی اما با وجود اینکه گفته می‌شد بیشترین مدیران را از زادگاهش برگزیده، بیشترین مدیران خود را از بین تهرانی‌ها انتخاب کرد و در کابینه اول 5 وزیر تهرانی و در کابینه دوم 6 وزیر متولد استان تهران، در کابینه‌اش حضور داشتند.
کابینه اول و دوم سید محمد خاتمی
ردیفوزارتخانهوزیراستان محل تولد
1فرهنگ و ارشاداحمد مسجدجامعیتهران
احمد مسجدجامعیتهران
2نیروحبیب‌الله بیطرفیزد
حبیب‌الله بیطرفیزد
3دفاععلی شمخانیخوزستان
علی شمخانیخوزستان
4علوم، تحقیقاتمصطفی معیناصفهان
مصطفی معیناصفهان
5نفتبیژن نامدار زنگنهکرمانشاه
بیژن نامدار زنگنهکرمانشاه
6ارتباطاتمحمدرضا عارفیزد
احمدرضا معتمدیتهران
7کشورعبدالواحد موسوی لاریفارس
عبدالواحد موسوی لاریفارس
8کار و امور اجتماعیحسین کمالیلرستان
احمد خالقی؟
9راه و ترابریمحمود حجتیاصفهان
محمد رحمتییزد
10جهاد کشاورزیمحمد سعیدی‌کیااصفهان
محمود حجتیاصفهان
11صنایع و معادناسحاق جهانگیریکرمان
اسحاق جهانگیریکرمان
12بازرگانیمحمد شریعتمداریتهران
محمد شریعتمداریتهران
13امور خارجهکمال خرازیتهران
کمال خرازیتهران
14دادگستریاسماعیل شوشتریخراسان رضوی
اسماعیل شوشتریخراسان رضوی
15اقتصادحسبن نمازیفارس
طهماسب مظاهریتهران
16تعاونمرتضی حاجیتهران
علی صوفی؟
17بهداشتمحمد فرهادیسمنان
مسعود پزشکیانآذربایجان شرقی
18آموزش و پرورشحسین مظفرتهران
مرتضی حاجیتهران
19اطلاعاتعلی یونسیهمدان
علی یونسیهمدان
20مسکنعلی عبدالعلی‌زادهآذربایجان غربی
محمد حسین شریف‌زادگانهمدان

محمود احمدی نژاد اما بیشترین میزان تنوع قومیتی را در کابینه خود داشته است. البته این مسئله زیاد هم باعث تعجب نیست چرا که جا‌به‌جایی‌ها و تغییرات زیادی در کابینه‌های نهم و دهم رخ داد و بالاخره نوبت به تمام استانهای کشور رسید! احمدی‌نژاد که با شعار کابینه 70 میلیونی وارد عرصه انتخابات در سال 84 شد، باز هم بیشترین تعداد وزرا را از میان تهرانی‌ها انتخاب کرد (حداقل 10 وزیر ) و بعد از آن نوبت فارس‌نشینان بود که برای اولین بار رکوردی جدید از خود به جای بگذارند و در دو دولت احمدی‌نژاد حداقل 7 وزیر کابینه از این استان باشند. استان مازندران و گیلان نیز استانهایی بودند که برای اولین بار تعداد قابل توجهی از صندلی‌های وزرای کابینه را از آن خود کردند.

کابینه اول محمود احمدی نژاد
ردیفوزارتخانهوزیراستان محل تولد
1آموزش و پرورشمحمود فرشیدیخراسان رضوی
علیرضا علی‌احمدیاصفهان
2ارتباطاتمحمد سلیمانیفارس
3اطلاعاتغلامحسین محسنی‌اژه‌ایاصفهان
4امور اقتصادیداود دانش‌جعفریتهران
شمس‌الدین حسینیمازندران
5امر خارجهمنوچهر متکیگلستان
6بازرگانیمسعود میرکاشمیتهران
مهدی غضنفریلرستان
7بهداشتکامران باقری لنکرانیتهران
8تعاونمحمد ناظمی اردکانی؟
محمد عباسیگلستان
9جهاد کشاورزیمحمدرضا اسکندریخوزستان
10دادگستریجمال کریمی رادقزوین
غلامحسین الهامتهران
11دفاعمصطفی محمد نجارتهران
12راهمحمد رحمتییزد
حمید بهبهانیفارس
13رفاهپرویز کاظمی؟
عبدالرضا مصریکرمانشاه
صادق محصولیآذربایجان غربی
14صنایع و معادنعلیرضا طهماسبیفارس
علی اکبر محرابیانمرکزی
15علوم، تحقیقات و فناوریمحمد‌مهدی زاهدیکرمان
16فرهنگ و ارشادمحمد حسین صفار هرندیتهران
17کارسید محمد جهرمیتهران
عبدالرضا شیخ‌الاسلامیمازندران
18کشورمصطفی پورمحمدیقم
علی کردانمازندران
صادق محصولیآذربایجان غربی
19مسکن و شهرسازیمحمد سعیدی کیااصفهان
20نفتکاظم وزیری‌هامانهیزد
غلامحسین نوذریخوزستان
21نیروپرویز فتاحآذربایجان غربی
کابینه دوم محمود احمدی‌نژاد
ردیفوزارتخانهوزیراستان محل تولد
1آموزش و پرورشحمیدرضا حاجی باباییهمدان
2ارتباطاترضا تقی‌پورمراغه- آذربایجان غربی
محمد حسن نامیدلیجان - مرکزی
3اطلاعاتحیدر مصلحیشهرضا- اصفهان
4امور اقتصادیشمس الدین حسینیمازندران
5امور خارجهمنوچهر متکیگلستان
علی‌اکبر صالحیکربلا (عراق)
6بازرگانیمهدی غضنفریلرستان
7بهداشتمرضیه وحید دستجردیتهران
محمدحسن طریقت‌منفردتهران
8تعاونمحمد عباسیگلستان
9کشاورزیصادق خلیلیانخوزستان
10دادگستریمرتضی بختیاریخراسان رضوی
11دفاعاحمد وحیدیفارس
12راهحمید بهبهانیفارس
علی نیکزاداردبیل
13رفاهصادق محصولیآذربایجان غربی
14صنایع و معادنعلی اکبر محرابیاناصفهان
15علوم، تحقیقات و فناوریکامران دانشجوسمنان
16فرهنگ و ارشاد اسلامیسید محمد حسینیرفسنجان- کرمان
17کارعبدالرضا شیخ‌الاسلامیمازندران
18کشورمصطفی محمد نجارتهران
19مسکن و شهرسازیعلی نیکزاداردبیل
20نفتغلامحسین نوذریفارس
رستم قاسمیفارس
21نیرومجید نامجوکرمان
22راه وشهرسازیعلی نیکزاداردبیل
23تعاون،کار،رفاه‌اجتماعیشیخ الاسلامیمازندران
اسدالله عباسیگیلان
24صنعت، معدن و تجارتمهدی غضنفریلرستان
25ورزش و جوانانمحمد عباسیگلستان

حالا که دوباره کار به بازگشتن تعدادی از وزرای کارگزارانی به کابینه یازدهم کشیده است‌، حضور 4 وزیر اصفهانی در کابینه رکورد جدیدی برای اصفهانی‌ها رقم زد و باز هم آنها را به صدر جدول وزرای کابینه کشاند.

کابینه حجت‌الاسلام حسن روحانی
ردیفوزارتخانهوزیراستان محل تولد

آموزش و پرورش؟؟

ارتباطاتمحمود واعظیتهران

اطلاعاتسید محمود علویفارس

امور اقتصادیعلی طیب‌نیااصفهان

امور خارجهمحمد جواد ظریفتهران

بهداشتسید حسن قاضی‌زاده هاشمیخراسان رضوی

جهاد کشاورزیمحمود حجتیاصفهان

دادگستریمصطفی پورمحمدیقم

دفاعحسین دهقاناصفهان

علوم، تحقیقات و فناوری؟؟

فرهنگ و ارشادعلی جنتیاصفهان

کشورعبدالرضا رحمانی فضلیخراسان شمالی

نفتبیژن نامدار زنگنهکرمانشاه

نیروحمید چیت‌چیانآذربایجان شرفی

راه وشهرسازیعباس احمد آخوندینجف (عراق)

تعاون،کار،رفاه‌اجتماعیعلی ربیعیتهران

صنعت، معدن و تجارتمحمدرضا نعمت‌زادهآذربایجان شرقی

ورزش و جوانان؟؟

در زیر درصد آماری توزیع استانی وزرای 7 کابینه اخیر و همچنین درصد توزیع استانی را مشاهده می‌کنید.


 استانهای فاقد وزیر تا كنون:

1. سیستان و بلوچستان
2. چهار محال بختیاری
3. كهكیوله و بویراحمد
4. هرمزگان
5. بوشهر
6. گیلان
7. ایلام
8. البرز

نوشته شده: شنبه 9 شهریور 1392    | توسط: مدیر سایت    | طبقه بندی:    | نظرات()