1. روی لینك زیر كلیك كنید.

2. سپس روی عبارت "click me to get trippy" كلیك كنید.


3. به مركز صفحه نمایش به مدت 30 ثانیه خیره شوید. آنگاه...


4. به دستی كه با آن موس را نگه داشته اید نگاه كنید بدون آنكه دست خود را حركت دهید ......


کلیک کنید

نوشته شده: سه شنبه 10 تیر 1393    | توسط: مدیر سایت    | طبقه بندی:    | نظرات()