استفاده در موقعیت های "پیش فلش اور"

فلش اور بشدت خطرناک بوده و سالانه جان عده زیادی از آتش نشانان را در معرض خطر قرار می دهد. مقالات و برنامه های آموزش بسیاری برای درک وضعیت فلش اور و راه فرار ایمن از آن تولید شده تا به آتش نشانان کمک کنند. در موقعیت فلش اور؛ شرایط آتش بسرعت از حالت آتش داغ به آتش گریزناپذیر تغییر می کند...


این مقاله را از اینجا دانلود کنید
نوشته شده: پنجشنبه 26 فروردین 1395    | توسط: مدیر سایت    | طبقه بندی: ایمنی و آتش نشانی،     | نظرات()